Про перший член Символу віри

Вірую в Єдиного Бога, Отця, Вседержителя,
Творця неба і землі, всього видимого
і невидимого

Поняття про віру в Бога

 1. Що означає вірити в Бога?

В. Вірити в Бога – означає мати живу впевненість у тому, що Бог існує, що Йому, безсумнівно, прита­манні ті властивості та дії, про які говорить Боже Одкровення, й усім серцем сприймати богоодкровенне вчення про спасіння роду людського.

 1. Чи можна показати із Святого Письма, що в цьому повинна полягати віра в Бога?

В. Апостол Павло пише: «без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду» (Євр. її, 6).

Апостол дію віри в християнах зображує в на­ступній молитві за них до Бога: «щоб дав вам, за багацтвом слави Своєї, міцно утвердитися Духом Його у внутрішньому чоловікові, вірою вселитися Христові в серця ваші» (Єфес. 3.16-17).

 1. Яка повинна бути найперша і обов’язкова дія сердечної віри в Бога?

В. Сповідування цієї самої віри.

Сповідування віри

 1. Що означає сповідувати віру?

В. Це означає відкрито признавати, що ми визна­ємо православну віру, і до того ж із такою щиро­сердечністю і твердістю, щоб ні спокуси, ні погрози, ні муки, ні сама смерть не могли змусити нас зрек­тися віри в Істинного Бога, і в Господа нашого Ісуса Христа.

 1. Для чого необхідне визнання віри?

В. Апостол Павло свідчить, що визнання віри необхідне для спасіння: «бо серцем вірують для праведности, а устами сповідують для спа­сіння» (Рим. 10, 10).

 1. Чому потрібно для спасіння не тільки віру­вати, але і визнавати Православну віру?

В. Тому, що коли б хтось для збереження тимча­сового життя або земних вигод відрікся від визнан­ня Православної віри, то цим би показав, що не мав істинної віри в Бога Спасителя і в майбутнє блажен­не життя.

 1. Чому в Символі віри не сказано: вірую в Бо­га, але додано: в Єдиного Бога?

В. Для того, щоб відкинути хибне вчення язични­ків, які шанують створене за Бога, думаючи, що бо­гів багато.

      8. Як вчить Святе Письмо про єдність Бога?

В. Самі слова про це взяті у Символі віри із на­ступних висловів апостола Павла: «немає іншого Бога, крім Єдиного. Бо хоч і є так звані боги, чи на небі, чи на землі, — так як є багато богів і господарів багато, — але в нас один Бог Отець, від Якого все, і ми для Нього, і один Господь Ісус Христос, через Якого все, і ми через Нього» ( 1 Кор. 8, 4-6).

 1. Чи можна пізнати саму Істоту Божу?

В. Ні. Вона вище всякого пізнання не тільки лю­дей, але й ангелів.

     10. Як говорить про це Святе Письмо?

В. Апостол Павло говорить, що це Бог «Який має безсмертя і живе у неприступному світлі, Якого ніхто з людей не бачив і бачити не мо­же» (1 Тим. 6, 16).

Про властивості Божі

     11. Які поняття про Особу і суттєві власти­вості Божі можна перейняти із Одкровення Бо­жого?

В. Бог є дух вічний, всеблагий, всевідаючий, всеправедний, всемогутній, всюдисущий, незмінний, вседостатній, всеблаженний.

    12. Покажіть все це із Святого Письма?

В. Сам Ісус Христос сказав: «Бог є Дух» (Ін. 4, 24).

 1. Про вічність Божу говорить Давид: «Перше, ніж з’явилися гори і створилася Земля і Все­лення, – од віку й до віку Ти єси» (Пс. 89, з). В Одкровенні читаємо таке славослів’я Богу: «свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Який був, є і гряде» (Одкр. 4, 8). Апостол Павло говорить, що Євангелія: «за ве­лінням вічного Бога, сповіщена усім наро­дам» (Рим. 14, 25).
 1. Про всеблагість Божу Сам Ісус Христос сказав: «Ніхто не благий, тільки один Бог» (Мф. 19,17). Апостол Іоан говорить: «Бог є любов» (і Ін. 4, іб). Давид говорить: «Щедрий і милостивий Гос­подь, довготерпеливий і многомилостивий. Благий Господь до всіх, і милість Його на всіх ділах Його» (Пс. 144, 8-9).
 1. Про всевідаючість Божу Апостол Іоан говорить: «Бог більший від нашого серця і знає все» (1 Ін. 3, 20). Апостол Павло виголошує: «О, глибино багат­ства, і премудрости, і розуму Божого! Які незбагненні суди Його і недослідимі путі Йо­го!» (Рим. її, 33).
 1. Про всеправедність Божу Давид співає: «Бо праведний Господь і любить правду. На пра­ведних дивиться лице Його» (Пс. 10. 7). Апостол Павло говорить, що Бог: «воздасть кожному за вчинками його: Бо Бог не ди­виться на особу» (Рим. 2, 6, 11).
 1. Про всемогутність Божу Псалмопівець гово­рить: «бо Він сказав – і сталося, Він повелів — і створилося» (Пс. 32, 9). Архангел говорить в Євангелії: «бо небуває безсилим у Бога ніяке слово» (Лк. 1, 37).
 1. Про всюдисущність Божу Давид говорить так: «Куди піду я від Духа Твого і від лиця Твого куди втечу? Зійду на небо – Ти там перебува­єш; зійду в пекло — і там Ти. Чи візьму крила в ранньої зорі і переселюся на самий край мо­ря, і там рука Твоя поведе мене, і правиця Твоя триматиме мене. Сказав би я: може, темрява сховає мене, то й темрява стане світ­лою перед Тобою. Не сховає від Тебе й темря­ва, бо й ніч перед Тобою як день; і пітьма пе­ред Тобою як світло» (Пс. 138,7-12).
 2.  Про незмінність Божу апостол Яків пише, що в «Отця світів, у Якого немає зміни і ні тіні пе­реміни» (Як. 1, 17).
 3. Про вседостатність Божу апостол Павло гово­рить, що Бог «не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь мав би потребу, Сам даючи усьому життя і дихання, і все» (Діян. 17, 25).
 4. Про всеблаженність апостол же іменує Бога «блаженний і єдиний сильний Цар царюю­чих і Господь пануючих» (1 Тим. 6,15).

      13. Коли Бог є Дух, то як Святе Письмо припи­сує Йому тілесні члени, наприклад: серце, очі, ву­ха, руки?

В. Святе Письмо пристосовується тут до звичай­ної людської мови, а розуміти це потрібно духовним і вищим способом, наприклад: серце Боже означає благість, або любов Божу, очі і вуха означають всебачення, руки – всемогутність.

     14. Коли Бог скрізь, то як же говорять, що Бог на небесах, або в храмі?

В. Бог є скрізь, але на небесах є особлива Його присутність у вічній славі і є блаженним духом; а в храмах є особлива Його присутність благодатна і таємнича, яка благоговійно пізнається і відчуваєть­ся віруючими, і іноді виявляється в особливих озна­ках. Ісус Христос говорить: «де двоє чи троє зіб­рані в ім’я Моє, там Я серед них» (Мф. 18. 20).

Вчення про Святу Тройцю

     15. Як розуміти слова Символу: вірую в Єди­ного Бога Отця?

В. Це потрібно розуміти у відношенні до таїнства Святої Тройці, тому що Бог є один за сутністю, але троїчний в Особах: Отець, Син і Святий Дух, Тройця єдиносущна і нероздільна.

 1. Як говориться про Святу Тройцю у Святому Письмі?

В. Найголовніший вислів про це із Нового Завіту такий: «Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мф. 28, 19). «Бо троє свідчать на небі: Отець, Слово і Святий Дух; і Ці троє — єдине» (1 Ін. 5, 7).

 1. Чи говориться про Святу Тройцю в Старо­му Завіті?

В. Говориться, тільки не так чітко. Наприклад: «Словом Господнім сотворено небеса, і ду­хом уст Його – вся сила їх» (Пс.32, 6). «Святий, Святий, Святий Господь Саваоф! Уся земля повна слави Його!» (Іс. 6, 3).

 1. Як один Бог є в трьох Особах?

В. Ми не можемо осягнути цю внутрішню тайну Божества, але віримо в неї за непохитним свідчен­ням слова Божого: «Божого ніхто не знає, крім Духа Божого» (1 Кор. 2, 11).

 1. Яка різниця між особами Святої Тройці?

В. Бог Отець не народжується і не походить відіншої Особи; Син Божий одвічно народжується від Отця; Дух Святий одвічно виходить від Отця.

 1. Чи всі три Іпостасі або Особи Пресвятої Тройці є однакового достоїнства?

В. Цілком однакового Божого достоїнства. Як Отець є істинний Бог, так само і Син є істинний Бог, і Дух Святий є істинний Бог; але при тім так, що в Трьох Іпостасях є один тільки Триіпостасний Бог.

 1. Чому Бог називається Вседержителем?

В. Тому, що Він все, що існує, тримає в Своїй силі та в Своїй владі.

 1. Що зображають слова Символу: Творця неба і землі, всього видимого і невидимого?

В. Те, що все створене Богом, і ніщо не може іс­нувати без Бога.

 1. Чи не із Святого Письма взяті ці слова?

В. Так, книга Буття починається цими словами: «На початку створив Бог небо і землю» (Бут. 1, 1). Апостол Павло про Ісуса Христа, Сина Божого, говорить: «бо Ним створене все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме; чи престо­ли, чи господства, чи начальства, чи влади, – усе Ним і для Нього створено» (Колос, 1, 16).

Духовний світ, добрі та злі ангели

 1. Що потрібно розуміти в Символі під іменем невидимого?

В. Невидимий, або духовний світ, до якого нале­жать Ангели.

 1. Хто такі ангели?

В. Ангели – це духи безтілесні, наділені розумом, волею і могутністю.

 1. Що означає назва: Ангел?

В. Ангел – це Посланець (Вісник).

 1. Чому вони так названі?

В. Тому, що Бог посилає їх сповіщати Свою волю людям. Так, наприклад, Гавриїл посланий був спо­вістити Пресвятій Діві Марії про зачаття Спасителя.

 1. Що раніше створене: видиме, чи невидиме?

В. Невидиме створене раніше, ніж видиме, і ан­гели раніше, аніж люди (Правосл. Ісповід. ч. 1, пи­тання 18).

 1. Чи можна знайти про це свідчення у Свя­тому Письмі?

В. В книзі Іова Сам Бог про створення землі го­ворить так: «хто поклав наріжний камінь її, при загальному торжестві ранкових зірок, коли всі сини Божі (тобто, ангели) викли­кували від радости?» (Іов. 38, 6-7).

 1. Звідки взято назву ангелів Хоронителів?

В. Із наступних слів Святого Письма: «Бо Він ангелам Своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх» (Пс. 90, 11).

 1. Чи для кожного із нас є ангели Хоронителі?

В. Без сумніву. В цім можна пересвідчитися таки­ми словами Ісуса Христа: «Стережіться, щоб ви не зневажали жодного з цих малих: бо кажу вам, що ангели їхні на небесах повсякчас ба­чать лице Отця Мого Небесного» (Мф. 18, 10).

 1. Чи всі ангели добрі та доброчинні?

В. Ні. Є злі ангели, яких називають дияволами.

 1. Чому вони злі?

В. Вони створені добрими, але порушили Божий закон, і таким чином відпали від Нього, і впали в самолюбство, гордість і злобу. За висловом апосто­ла Юди, це є «ангели, які не зберегли своєї гід­ності, але залишили своє житло» (Іуд.1, 6).

 1. Що означає слово «диявол»?

В. Воно означає «наклепник», або «спокусник».

 1. Чому злі ангели називаються наклепника­ми, або спокусниками?

В. Тому, що спокушають людей, ставлячись до них з лукавством та навіюючи їм хибні думки та злі бажання. Про це Ісус Христос несвідомим юдеям говорить: «Ваш батько є диявол; і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він люди­новбивцею був споконвіку і не стоїть в істи­ні, бо істини немає в ньому. Коли він гово­рить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди» (Ін. 8, 44).

Створення видимого світу і людини

 1. Що Святе Письмо відкрило нам про ство­рення світу?

В. Спочатку Бог із нічого створив Небо і землю. «Земля ж була безвидна і порожня» (Бут. 1, 2). Потім Бог поступово творив:

Першого дня – світло.

Другого дня – твердь, або видиме небо.

Третього – вмістилище вод на землі, сушу та рос­лини.

Четвертого – сонце, місяць і зорі.

П’ятого – риб і птахів.

Шостого – чотириногих тварин, які живуть на су­ші, і нарешті, людину. Людиною завершився про­цес творення, і сьомого дня Бог спочив від усіх справ Своїх. Тому сьомий день і названий суботою, що в перекладі з єврейської мови означає спочинок (див. Бут. 2, 2).

 1. Чи такими були створені видимі створін­ня, якими бачимо їх сьогодні?

В. Ні. При створенні все було дуже добре, тобто чисте, прекрасне і нешкідливе.

 1. Що особливого відомо про створення людини?

В. Бог в Святій Тройці сказав: «Створімо люди­ну за образом Нашим і за подобою Нашою» (Бут. 1, 26). І створив Господь Бог людину з пороху земного, і вдихнув у лице її дихання життя…, і взяв Господь Бог людину (яку створив), і оселив її в саду Едемському…, від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, …І навів Господь Бог на чоловіка міцний сон; …узяв одне з ребер його… І створив Господь Бог з ребра, яке взяв у чоловіка, жінку, і привів її до чоловіка (див. Бут. 2, 7,15-22).

 1. У чому полягає подоба Божа?

В. Подоба Божа за висловом апостола Павла по­лягає: «в праведності і святості істини» (Єф. 4,24).

 1. Що таке дихання життя?

В. Душа, єство духовне і безсмертне.

 1. Що таке Рай?

В. Слово Рай означає сад. Так назване прекрасне і блаженне місце перебування першої людини, опи­сане в книзі Буття.

 1. Рай, в якому перебували перші люди, був матеріальний чи духовний?

В. Для тіла матеріальний – як видиме блаженне житло; а для душі духовний – як стан благодатного спілкування з Богом і духовного споглядання тво­рінь (див. Григ. Богосл. сл. 38, 42. Ін. Дамаск. Богосл. кн. 2, розд. 12, ст. 3).

 1. Що таке дерево життя?

В. Це дерево, плоди якого, споживаючи, людина і тілом була б безболісною, і безсмертною.

 1. Для чого Єва створена із ребра Адама?

В. Для того, щоби весь людський рід за своїм по­ходженням був одним тілом, і тому люди за приро­дою своєю повинні любити і берегти один одного.

Про призначення людини

 1. 3 яким призначенням Бог сотворив людину?

В. З тим, щоби вона пізнала Бога, любила і про­славляла Його, і через це вічно блаженствувала.

 1. Чи не має у вченні віри Воля Божа про при­значення людини до вічного блаженства особливу назву?

В. Вона іменується визначенням Божим.

 1. Чи перебуває незмінним визначення Боже про блаженство людини, коли ми сьогодні бачимо, що людина не блаженствує?

В. Перебуває незмінним. Тому, що Бог, за перед­баченням і нескінченним милосердям Своїм навіть для тих людей, які ухилилися від шляху блажен­ства, визначив відкрити новий шлях людини до блаженства через Єдинородного Сина Свого Ісуса Христа, «бо Він обрав нас у Ньому раніше створення світу», — говорить апостол Павло (Єфес.1, 4).

 1. Як потрібно розуміти призначення Боже у ставленні до людей загалом, і до кожної людини зокрема?

В. Бог визначив дарувати і справді дарував усім людям Свою благодать і вірні засоби для досягнен­ня блаженства, а тих, хто даровану Ним благодать добровільно приймає, застосовують даровані Ним спасенні засоби, і йдуть показаною Ним дорогою блаженства, отже призначив до блаженства.

 1. Як говорить про це слово Боже?

В. «Бо кого Він передбачив, тим і наперед визначив бути» (Рим. 8, 29).

 1. Як пояснює це Православна Церква?

В. У викладі віри Східних Патріархів сказано: «Оскільки Він передбачив, що одні добре будуть ко­ристуватися своєю свобідною волею, а інші погано: тож через те одних призначив для слави, а інших осудив» (Чл. 2).

Промисел Божий

 1. За створенням світу і людини, яка безпо­середньо слідує дія Божа щодо світу, і в особливос­ті щодо людини?

В. Промисел Божий.

 1. Що таке Промисел Божий?

В. Промисел Божий є безупинна дія всемо­гутності, премудрості та благості Божої, якою Бог зберігає буття та сили живих творінь, на­правляє їх до благих цілей, всякому добру до­помагає, а зло, що виникає через віддалення від добра, присікає, або виправляє і направ­ляє до добрих наслідків.

 1. Як говорить про Промисел Божий Святе Письмо?

В. Ісус Христос говорить: «Погляньте на пта­хів небесних: вони не сіють, не жнуть, не зби­рають у житниці; І Отець ваш Небесний го­дує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них?»

(Мф. 6, 26). У цьому вислові видно турботу Божу про світ, і особливо про людину. Весь Псалом 90 го­ворить про особливу і багатогранну дію Промислу Божого щодо людини.

Митрополит Філарет (Дроздов)

Поділитись
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Коментарі

коментарі