Молитви на різні потреби

У час небезпеки, недолi чи хвороби потрiбно вдаватися до всiх засобiв, якi нам Бог дарувавна спасiння: найперше — до Церковних Таїнств Сповiдi (Покаяння) i Святого Причастя, до чудотворних iкон, мощей святих, частого вiдвiдування богослужiнь. Будемо ставити за наших ближнiх свiчки у храмах, роздавати милостиню, яка вiдвертає гнiв Божий i очищає вiд грiхiв; кропiмо оселю та їжу святою водою, мастıмо ближнiх освяченою оливою (єлеєм). Знаменуймо себе та рiдних знаменом Хреста Господнього (можна хрестити окремо хворе мiсце);

Молiмося в час спокуси, терпляче очiкуючи визволення,.

Усiма силами серця й розуму спрямовуйте себе та ближнiх до спасiння, до церкви, церковних Таїнств, читання Євангелiя, Псалтиря, Святих Отцiв, православної духовної лiтератури. У цьому — теперiшнє й майбутнє щастя i наше, i наших ближнiх.

Молитися слiд за будь-яких обставин, невiдступно й терпляче, як заповiдав Господь /Лк.18:1–8/.

Не буває молитви непочутої: кожне слово молитви має нетлiнну вартiсть i для цього, i для майбутнього життя. Вiд нас залежить — молитися, а вiд Господа — спасти нас, якими Вiн Сам знає шляхами.

Коли ми iстинно любимо людину? Тiльки коли ми спасаємо її вiд грiха, вiд пекла… Ти обманюєш себе, якщо думаєш, що любиш людину, а сам потураєш її грiху та пристрастям, — тодi ти любиш не її, а її смерть… Тiльки любов до Бога дає сили любити людину, любити її у грiху, ненавидячи грiх /прп. Юстин (Попович)/.

Молитви до Господа за рiдних i ближнiх

Господи Iсусе Христе, Сину Божий, спаси, помилуй i охорони раба Твого (рабу Твою, рабiв Твоїх — iмена) Твоєю благодаттю (молитися якомога частiше).

Господи Iсусе Христе, Боже наш, покрий нас, рабiв Твоїх, вiд злоби супротивника нашого, бо сила його мiцна, єство ж наше пристрасне i сила наша немiчна. Але Ти, о Милосердний, збережи нас вiд збурення думок i потопу пристрастей. Господи, Найсолодший Iсусе, помилуй i спаси рабiв Твоїх: рiдних моїх (iмена) i всiх родичiв, друзiв, знайомих, сусiдiв, учителiв, благодiйникiв, усiх, хто любить i ненавидить нас, i кожну душу, що найбiльше Твоєї допомоги потребує.

 

За  зцiлення, допомогу, помилування

Спаси, Господи, i помилуй раба Твого (iм’я) словами Божественного Євангелiя Твого, прочитаного за спасiння раба Твого. Попали, Господи, терна всiх його грiхiв i нехай вселиться в нього благодать Твоя, що опалює, очищає й освячує всю людину навiки. Амiнь.

 

Молитви до Пресвятої Богородицi

О Пресвята Владичице Богородице! Пiдiйми нас iз глибини грiховної i визволи нас вiд наглої смерти та вiд усякого зла. Подай нам, Владичице, мир i здоров’я, i просвiти наш розум та очi сердечнi на спасiння, i сподоби нас, грiшних рабiв Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого, бо влада Його благословенна з Отцем i Пресвятим Його Духом. Амiнь.

Милосердя дверi вiдкрий нам, Благословенна Богородице, щоб ми, на Тебе надiючись, не загинули, а вiд усякого лиха Тобою визволилися. Бо Ти єси спасiння роду християнського.

Заступнице християн усердная, молитвенице до Творця надiйная, не вiдкинь молiння грiшникiв, але прийди швидше, як Благая, на помiч нам, що з вiрою взиваємо до Тебе: поспiши на молитву i скоро прийди на благання, бо Ти заступаєшся завжди за тих, що шанують Тебе, Богородице.

Пiд Твою милiсть припадаємо, Богородице Дiво. Молитов наших в час журби не вiдкинь, але з бiд визволяй нас, Єдина, Чиста i Благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Всi святi, молiть Бога за нас.

 

О Пресвята Владичице Богородице! Ти вища за всiх ангелiв i архангелiв i за все творiння чеснiша. Ти помiчниця покривджених, зневiрених надiя, убогих заступниця, засмучених утiха, зголоднiлих кормителька, нагих одiяння, недужих зцiлення, грiшних спасiння, всiх християн помiч i захист. О всемилостива Владичице, Дiво Богородице, милiстю Твоєю спаси й помилуй i ризою Твоєю чесною захисти всiх християн православних. I ублагай, пречиста Владичице, Христа Бога нашого, щоб змiцнив Вiн нас силою Своєю з неба на невидимих i видимих ворогiв наших. О всемилостива Владичице Богородице! Пiднеси нас iз безоднi грiховної i визволи вiд голоду, мору, землетрусу й повенi, вогню й меча, вiд нападу ворожого та мiжусобицi, вiд наглої смерти, вiд повiтря згубного, вiд пошести смертоносної та вiд усякого лиха. Подай, пречиста Владичице, мир i здоров’я рабам Твоїм (iмена) i всiм православним християнам, i просвiти їм на спасiння розум та очi сердечнi, i сподоби нас, грiшних рабiв Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого. Бо влада Його благословенна й препрославлена з Безпочатковим Його Отцем i Пресвятим, Благим i Животворчим Його Духом, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

Богородице Дiво, радуйся, Благодатна Марiє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах i благословен плiд утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Це Архангельське привiтання слiд повторювати якнайчастiше. Воно народжує в душi благодатний мир, захищає i нас, i наших ближнiх.

 

Молитви до свт. Миколая Чудотворця

О святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грiшних рабiв Божих (iмена), що моляться тобi, i моли за нас, недостойних, Сотворителя нашого i Владику, ублагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинiшньому життi i в майбутньому вiцi, нехай не за дiлами нашими, а за Своєю милiстю вiдплатить нам. Визволи нас, угоднику Христовий, вiд зла, що находить на нас, вгамуй хвилi пристрастей i бiд, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви твоєї не поглине нас бiда i не потопить у безоднi грiховнiй i в болотi пристрастей наших. Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й вiдпущення грiхiв, а душам нашим — спасiння i велику милiсть, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

 

Молитви за рiдних i хрещених дiтей

Господи Iсусе Христе, нехай буде милiсть Твоя на дiтях моїх (iмена), охорони їх пiд покровом Твоїм, збережи вiд усякого лукавого пiдступу, вiджени вiд них усякого ворога i супротивника, вiдкрий їм очi та вуха сердечнi, даруй зворушення та смирення їхнiм серцям. Господи, всi ми — творiння Твої, змилуйся над дiтьми моїми (iмена), i просвiти їх розум свiтлом розумiння Євангелiя Твого, i направ їх на стежку виконання заповiдей Твоїх, i навчи їх, Спасе, творити волю Твою, бо Ти Бог наш. Амiнь.

Господи Iсусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матерi почуй мене, недостойного раба Твого (iм’я). Господи, у милостивiй владi Твоїй дiти мої, раби Твої (iмена). Помилуй i спаси їх iмени Твого ради. Господи, прости їм усi грiхи вiльнi й невiльнi, заподiянi ними перед Тобою. Господи, настав їх на iстинну путь Твоїх заповiдей i розум просвiти свiтлом Твоїм на спасiння душi та зцiлення тiла. Господи, благослови їх удома, у школi, в дорозi й на кожному мiсцi Твого володiння. Господи, збережи їх пiд покровом Твоїм святим вiд стрiли, отрути, вогню, пошести смертоносної i наглої смерти. Господи, охорони їх вiд усiх видимих i невидимих ворогiв, вiд усякої хвороби, очисти вiд усякої скверни i полегши їхнi душевнi страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на многiї лiта, здоров’я i цнотливiсть. Господи, збiльш i змiцни їхнi розумовi здiбностi й тiлеснi сили, дарованi їм Тобою, подай Твоє благословення на благочестиве i, якщо Тобi вгодно, сiмейне життя i неосудне дiтонародження. Господи, даруй менi, рабу Твоєму (iм’я), батькiвське благословення на дiтей моїх i рабiв Твоїх у нинiшнiй час, уранцi, вдень i вночi iмени Твого ради, бо Царство Твоє вiчне, всесильне i всемогутнє. Амiнь.

Молитва за добре навчання пiдлiтка

Господи Iсусе Христе, Боже наш, Ти вселився в серцях апостолiв благодаттю Пресвятого Духа, Який у виглядi вогняних язикiв зiйшов, вiдкрив їхнi вуста — i заговорили вони iншими мовами; Сам, Господи Iсусе Христе, Боже наш, зiшли Твого Святого Духа на цього отрока (iм’я) i вкорени в серцi його Святе Писання, яке пречиста рука Твоя накреслила на скрижалях законодавцю Мойсею, на вiки вiкiв. Амiнь.

 

Молитва за дiтей до Божої Матерi

О Пресвята Владичице Дiво Богородице, спаси i збережи пiд покровом Твоїм дiтей моїх (iмена), усiх отрокiв i немовлят, хрещених i безiменних, i тих, що в утробi материнськiй. Покрий їх ризою Твого материнства, зрости їх у страсi Божому i в покорi батькам, ублагай Господа мого i Сина Твого, щоб дарував їм корисне для спасiння їхнього. Доручаю їх материнському пiклуванню Твоєму, бо Ти є Божественна Покрова рабам Твоїм. Амiнь.

 

Молитва за дiтей до Ангела Охоронителя

Святий ангеле, охоронителю дiтей моїх (iмена), захисти їх покровом твоїм вiд стрiл демонських, вiд очей спокусливих i збережи серця їхнi в чистотi ангельськiй. Амiнь.

 

Молитви за хворих

Владико Вседержителю i Святий Царю, що всiх караєш, але не нищиш, змiцнюєш пiдупалих i пiдносиш повалених, печалi життя людського розвiюєш. Молимось Тобi, Боже наш, раба Твого хворого (iм’я) вiдвiдай милiстю Твоєю, прости йому всякий грiх вiльний чи невiльний. Так, Господи, Твою цiлющу силу з неба зiшли, торкнися тiла, погаси гарячку, вгамуй страждання i всяку таємну немiч. Будь лiкарем рабовi Твоєму, пiднiми його з постелi недуги i вiд ложа болю цiлим i здоровим, дай йому бути Церквi Твоїй послушним i волi Твоєї виконавцем. Бо Тобi належить милувати i спасати нас, Боже наш, i Тобi славу возсилаємо, Отцю, i Сину, i Святому Духовi, нинi i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

 

О, премилосердний Боже, Отче, Сине i Святий Душе, що Тобi в Нероздiльнiй Тройцi поклоняємось i Тебе славимо! Зглянься милостиво на раба Твого (iм’я) недужого, вiдпусти йому всi провини його, подай йому зцiлення вiд хвороби, поверни йому здоров’я i сили тiлеснi, подай йому довге й щасливе життя, земнi й духовнi Твої блага, щоб вiн разом з нами приносив подячнi молитви Тобi, всещедрому Богу i Творцевi нашому. Пресвята Богородице, всесильним заступництвом Твоїм допоможи менi ублагати Сина Твого, Бога нашого, за зцiлення раба Божого (iм’я). Усi святi й ангели Господнi, молiте Бога за недужого раба Його (iм’я). Амiнь.

 

(вiд онкологiчних та iнших тяжких хвороб)

О Пречиста Богомати Всецарице. Почуй багатостраждальне зiтхання наше перед чудотворною iконою Твоєю, що з Афону до нас принесена, поглянь на дiтей Твоїх, важкими хворобами обтяжених, котрi з вiрою до святого Твого зображення припадають. Як птах покриває крилами пташенят своїх, так i Ти нинi, Вседiво, покрий нас покровом крил Твоїх, захисти чесним Твоїм омофором. Там, де немає надiї, безсумнiвною Надiєю будь. Там, де лютi скорботи панують, Терпiнням i Полегшенням явися. Там, де морок вiдчаю в душу вселився, хай засяє свiтло Божества. Малодушних утiш, немiчних укрiпи, для зачерствiлих серцем пом’якшення i просвiчення даруй. Зцiли хворих людей Твоїх, о Всецарице Милостива! Розум i руки тих, що лiкують нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям Всемогутнього Христа, Спаса нашого. Як живiй, сущiй з нами, молимося перед iконою Твоєю, Владичице. Простягни руки Твої, повнi зцiлень, Радосте скорботних, у печалях Утiхо, щоб, чудотворну допомогу скоро отримавши, прославляли Животворчу i Нероздiльну Тройцю — Отця, Сина i Святого Духа — на вiки вiкiв. Амiнь.

 

Молитва до св. вмч. Пантелеймона

О преславний цiлителю, великомучениче Пантелеймоне! Глянь милостивим оком на людей, що перед твоєю чесною iконою моляться щиро i просять вiд тебе помочi й заступництва. Донеси до Господа Бога нашого щирi нашi молитви i вимоли грiхiв наших прощення. Ми бо через беззаконня нашi не смiємо очей пiдвести на висоту небесну, анi пiднести голос молiння до неприступної слави Божої. Ти ж прийняв вiд Христа Спаса благодать недуги вiдганяти, немочi зцiлювати. Тож просимо тебе, не вiдкинь нас, негiдних, що приходимо до тебе i благаємо: будь нам утiхою в печалях, зцiли прелютi недуги нашi, вимоли в Бога всiм нам те, що для спасiння потрiбне, щоб, молитвами твоїми благодать i милiсть отримавши, прославляли ми всякого добра Скарбницю й дарiв Подателя Бога, у Тройцi Пресвятiй Єдиного, Отця, i Сина, i Святого Духа, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

 

Перед важливою справою, подiєю

Молитва до Святого Духа: Царю Небесний, Утiшителю, Душе iстини, що всюди єси i все наповняєш, Скарбе добра i життя Подателю, прийди i вселися в нас, i очисти нас вiд усякої скверни, i спаси, Милосердний, душi нашi.

 

За подорожнiх

Путь i Iстина Ти єси, Христе, пошли нинi ангела Твого рабам Твоїм, щоб супроводив їх, як колись Товiю, охороняючи вiд всiлякого лиха i зберiгаючи для слави Твоєї здорових у добробутi, молитвами Богородицi, Єдиний Чоловiколюбче.

Луку та Клеопу в Емаус Ти супроводив, Спасе; подорожуй i нинi з рабами Твоїми, якi в дорогу мають вирушити, вiдвертаючи вiд них усi лихi перешкоди, бо Ти все, як Чоловiколюбець, можеш, що тiльки хочеш.

Понад розум вищi i преславнi всi таємницi Твої, Богородице; чистотою запечатана i дiвство зберiгши, неложною Матiр’ю явилася Ти, що Iстинного Бога породила. Його моли, щоб спастися душам нашим.

 

Молитва

Господи Iсусе Христе Боже наш, iстинна й жива Путь, Ти зволив мандрувати з названим батьком Йосифом i з Пречистою Твоєю Матiр’ю до Єгипту та подорожувати з Лукою i Клеопою до Емаусу! I тепер у покорi молимо Тебе, Владико Пресвятий, i з цими рабами Твоїми за Твоєю благодаттю подорожуй. I, як рабовi Твоєму Товiї, ангела охоронителя i наставника пошли, щоб зберiгав i позбавляв їх вiд усяких лихих перешкод видимих i невидимих ворогiв, i на виконання заповiдей Твоїх наставляв, провадив у мирi та здоров’ї, i знову цiлими й неушкодженими повернув, i дай їм усi добрi намiри щасливо на догоду Тобi й на Твою славу виконати. Бо Тобi належить милувати i спасати нас, i Тобi славу вiддаємо з Безпочатковим Твоїм Отцем i з Пресвятим, Благим i Животворчим Твоїм Духом, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

 

У небезпецi, нападах злої сили

Нехай воскресне Бог i розвiються вороги Його, i бiжать вiд лиця Його всi ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане вiск вiд лиця вогню, так нехай згинуть бiси вiд лиця тих, хто любить Бога, i осiняє себе знаком Хреста, i в радостi промовляє: радуйся, Найдорожчий i Животворчий Хресте Господнiй, ти проганяєш бiсiв силою розп’ятого на тобi Господа нашого Iсуса Христа, що до пекла зiйшов, i силу диявола подолав, i дарував нам тебе, Свого Чесного Хреста, на прогнання усякого супротивника. О Найдорожчий i Животворчий Хресте Господнiй, помагай нам зi Святою Владичицею Дiвою Богородицею i з усiма святими завжди, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

Захисти нас, Господи, силою Чесного i Животворчого Твого Хреста i ним охорони нас вiд усякого зла. Амiнь.

 

За тих, у кого руйнуються сiм’ї

Господи, Iсусе Христе, Боже наш! Ти обiцяв пречистими устами Своїми: «Якщо двоє з вас дiйдуть згоди на землi просити про всяку рiч, то хоч би що вони попросили, буде їм вiд Отця Мого Небесного, бо де двоє чи троє зiбранi в iм’я Моє, там Я серед них». Незмiннi слова Твої, Господи, милосердя Твоє неосяжне i чоловiколюбностi Твоїй немає кiнця. Тому й ми, раби Твої, згодившись мiж собою, усердно просимо: спаси, Господи, i помилуй рабiв Твоїх (iмена) i всiх, у кого руйнуються сiм’ї. Змiцни родини їхнi, утверди любов мiж ними. Нехай налаштується життя їхнє не за людською грiшною волею, але за Твоїм святим Промислом. Нехай прославиться в них святе iм’я Твоє на вiки вiкiв. Амiнь.

 

За пиякiв, наркоманiв, iгроманiв

О Премилосердна Владичице! До Твого заступництва нинi вдаємося, молiнь наших не вiдкинь, але милостиво почуй жiнок, дiтей, матерiв; зцiли братiв, i сестер, i близьких наших, що тяжкою недугою пияцтва, наркоманiї та iгроманiї одержимi й через це вiд Матерi своєї Церкви Христової i спасiння вiдпадають. О милостива Мати Божа, торкнися їхнiх сердець, i скоро пiдiйми вiд падiнь грiховних, i до спасенного вiдродження приведи їх. Умоли Сина Свого, Христа Бога нашого, щоб простив нам грiхи нашi i не вiдвернув милости Своєї вiд людей Своїх, але щоб змiцнив у тверезостi та цнотливостi. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерiв, якi сльози за дiтей своїх проливають; жiнок, що чоловiкiв своїх оплакують; убогих та нещасних дiтей, без опiки залишених; i всiх нас, що до iкони Твоєї припадаємо. Нехай дiйдуть цi благання нашi молитвами Твоїми до Престолу Всевишнього. Покрий i збережи нас вiд пасток лукавого i всiх ворожих хитрощiв, а в страшний час вiдходу нашого допоможи неушкоджено пройти пiднебеснi митарства. Молитвами Твоїми визволи нас вiд вiчного осуду, нехай покриє нас милiсть Божа на нескiнченнi вiки. Амiнь.

 

За ворогiв

Як первомученик Стефан за тих, що вбивали його, молив Тебе, Господи, так i ми припадаємо до Тебе з молитвою: усiх, що ненавидять i кривдять нас, прости, щоб жоден з них через нас не загинув, але всi спаслися благодаттю Твоєю, Боже Всещедрий.

Господи, наверни до Себе серця ворогiв наших, якщо ж неможливо запеклим навернутися, то поклади межу їхньому злу i захисти вiд них обраних Твоїх. Амiнь.

 

На припинення ворожнечi

Владико любовi, Чоловiколюбче, Царю вiкiв i Подателю добра, що зруйнував мури ворожнечi та мир подав людському родовi. Даруй i нинi мир рабам Твоїм; вкорени в нас страх Твiй i утверди любов один до одного; згаси всякий розбрат, вiдверни всi спокуси незгоди. Бо Ти — наш спокiй, i ми Тобi славу возсилаємо, Отцю, i Сину, i Святому Духовi, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

Поділитись
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Коментарі

коментарі